1. FinanciŽle Audit

  2. Operationele Audits van bedrijfsprocessen en bedrijfsentiteiten

  3. Fiscale audit van directe en/of indirecte belastingen

  4. Audits bij aankoop en overdracht van bedrijven

  5. Audits van de kostprijsberekening

  6. De kennis van de kostprijs van een goed of een dienst is fundamenteel voor het doeltreffend kunnen aansturen van uw activiteiten. Onze adviseurs hebben een jarenlange ervaring in het opzetten van kostprijssystemen volgens alle moderne technieken : variabele of directe kostprijssystemen, full-cost systemen, kostprijzen bepaald op basis van activity based costing en value stream mapping. Wij kunnen U dan ook helpen met het opzetten, op punt stellen of doorlichten van uw kostprijs berekeningsmethodologie.
  7. Interne audits