1. FinanciŽle Audit

  2. Vele van onze opdrachten of klantenrelaties starten met een financiŽle diagnose van uw vennootschap wat zoveel betekent als een doorlichting van het globaal financieel beleid. Ook voor klanten die geen gebruik maken van onze boekhoudkundige diensten bieden wij deze financiŽle diagnose aan.  De financiŽle diagnose levert U een uitvoerige 'gezondheidsdiagnose' op inzake de financiŽle toestand van uw activiteit of onderneming zowel van het heden als voor de toekomst. Wij verstrekken aanbevelingen inzake optimalisatie van de balansstructuur, de financieringsvormen en krediettermijnen ; wij definiŽren opportuniteiten tot verbetering van het werkkapitaal,  tot verbetering van de rendabiliteit van de activiteiten en de daarvoor ingezette middelen etc
    Onze dienstverlening omvat alle vormen van contractuele audits en doorlichtingen gericht op het geven bedrijfsadvies. Aan de hand van deze gespecialiseerde audits verlenen wij aanbevelingen over de specifieke onderzoeksmaterie aan de bedrijfsleiding of aan de aandeelhouders. Onze dienstverlening omvat niet alle door de wet aan de bedrijfsrevisoren voorbehouden opdrachten inzake de certificering van boekhoudkundige staten en andere voorbehouden opdrachten. Voor deze wettelijke opdrachten verwijzen wij door naar revisorenkantoren waarmee wij een samenwerkingsverband uitgewerkt hebben.
  3. Operationele Audits van bedrijfsprocessen en bedrijfsentiteiten

  4. Fiscale audit van directe en/of indirecte belastingen

  5. Audits bij aankoop en overdracht van bedrijven

  6. Audits van de kostprijsberekening

  7. Interne audits