1. FinanciŽle Audit

  2. Operationele Audits van bedrijfsprocessen en bedrijfsentiteiten

  3. Fiscale audit van directe en/of indirecte belastingen

  4. Audits bij aankoop en overdracht van bedrijven
  5. Vooraleer de definitieve verbintenis tot aankoop of fusie van een activiteit of onderneming over te gaan voeren wij een grondig onderzoek uit van de operationele situatie, de financiŽle positie en de boekhoudkundige staten van de doelonderneming. Daarnaast wordt ook de operationele gang van zaken bekeken en kritisch gevalideerd. Fusies en overnames vereisen een grondige inschatting van de bedrijfsrisico's en de financiŽle risico's die daarmee verbonden zijn. Door middel van een "due diligence onderzoek" helpt MBC u deze risico's te beheersen en tot een minimum te beperken.
  6. Audits van de kostprijsberekening

  7. Interne audits