Juridische advies inzake vennootschapswetgeving, fiscale wetgeving en sociale wetgeving
Onze adviseurs zoeken naar praktische oplossingen die vanzelfsprekend wettelijk gegrond zijn. Hun adviezen en contracten zijn van de hoogste kwaliteit, glashelder en 'to the point'. Door hun opleiding en grondige bijscholing zijn alle adviezen juridisch gegrond en alle teksten juridisch sluiten.
Onze adviseurs ondersteunen ondernemers en bedrijfsleiders bij:


  • de oprichting van vennootschappen of andere rechtspersonen, bijkantoren en 'joint ventures';
  • de overnames van bedrijven (juridische en projectmatige begeleiding, 'due diligence onderzoek', bemiddeling);
  • de reorganisatie van ondernemingen (fusies, splitsingen, inbrengen en overdrachten van bedrijfstakken);
  • de vereffening van vennootschappen of andere rechtspersonen.
Daarnaast geeft het juridisch adviesteam van MBC advies en bijstand op het vlak van:

  • het besturen van vennootschappen en het vennootschapsrecht;
  • het sociaal recht (helpdesk en begeleiding van a tot z);
  • grensoverschrijdende projecten en tewerkstelling.
Vanzelfsprekend krijgen onze adviseurs vaak zeer operationele vragen voorgeschoteld. Met kennis van zaken helpen zij u bijvoorbeeld graag bij:

  • het opstellen en onderhandelen van contracten of de redactie van algemene voorwaarden;
  • het houden van algemene vergaderingen en bestuursraden (inclusief conflictbemiddeling) en het vennootschapssecretariaat;
  • transacties met betrekking tot onroerende goederen, zakelijke rechten (erfpacht, opstal, ) en vastgoedvennootschappen.
Onze adviseurs bezitten tenslotte ook de nodige praktijkervaring om kwalitatief hoogstaand advies te verlenen aan de non profit en de publieke sector.