Vermogensplanning en opvolgingsproblematieken
MBC begeleidt ondernemers en vermogende particulieren bij de evenwichtige uitbouw van hun vermogens- en ondernemingsstructuur. Speciale aandacht gaat uit naar het bereiken van een optimaal evenwicht tussen uw niet-fiscale bekommernissen enerzijds en de inkomstenbelastingen, registratierechten, BTW en successierechten anderzijds.
We begeleiden ondernemers en vermogende particulieren eveneens in het opzetten van:


  • 'onroerend goed'-structuren
  • ondernemingsstructuren / holdings / maatschappen;
  • structuren voor de organisatie van de familiale ondernemingsopvolging;
Indien het familiale vermogensaspect sterk verweven is met de onderneming en haar eigen vermogen, ondersteunt MBC haar cliŽnteel bij de keuze en het uitwerken van:

  • huwelijksvermogensstelsels;
  • schenkingen en testamenten;
  • overdracht met behoud van inkomsten en/of zeggenschap;
  • familiale opvolging.