Onze beroepservaring
Reeds een 700 tal vennootschappen, rechtspersonen, eenmanszaken en vrije beroepers maken gebruik van onze diensten. Hierbij wensen wij sterk de nadruk te leggen op het begeleiden van het kleine en middelgrote groeibedrijf. MBC is sterkt vertegenwoordigd in een aantal sectoren en kan dan ook sector specifieke kennis uitwisselen en doorgeven aan U als klant. De sectoren waar wij sterk in vertegenwoordigd zijn :
o De familiale KMO met een grote vermenging van familiale aandeelhouderschap en uitvoerende managementverantwoordelijkheden
o De bouw- en constructie sector  alsmede de vastgoed sector
o De transport - en fysieke distributiesector
o Detailhandelszaken en groothandelszaken
o Vrije Beroepen en Apotheken al of niet werkzaam onder de vorm van een rechtspersoon
o VZW's uit de sector van de sportbeoefening , de podiumkunsten en cultuuractiviteiten die structureel gesubsidieerd worden en daardoor tal van bijkomende administratieve verplichtingen hebben
o Gemeentelijke overheden